Automatinis dokumento laukų aptikimas

Mūsų analizatoriai protingai atpažįsta ir automatiškai aptinka unikalias lauko reikšmes iš įkeltų dokumentų.

Dokumento kalbos atpažinimas

Aptikti nuskaitytų arba spausdintų dokumentų, vaizdų ir PDF failų kalbą.

Optinio ženklų atpažinimas (OCR)

Konvertuokite nuskaitytus arba spausdintus dokumentus, įskaitant vaizdus ir PDF failus, į mašininio skaitymo tekstą.

Integravimas ir automatizavimas

Mūsų dokumentų analizatorius galima integruoti į esamas programinės įrangos sistemas ar darbo procesus.

Didelio kalbinio modelio (LLM) valdomos dokumentų duomenų ištraukimas

Pristatome savo novatorišką paslaugą - dokumentų duomenų ištraukimą, kurį remia didelės kalbos modeliai (LLM). Pasinaudokite pažangių natūralios kalbos apdorojimo ir mašinų mokymosi algoritmų didžiulėmis galimybėmis tiksliai išgauti konkrečią informaciją iš įvairių dokumentų tipų. Sutvarkykite savo dokumentų valdymo procesus ir atskleiskite neregėtą efektyvumą su mūsų pažangia technologija.

Išbandykite savo dokumentą

Pasinaudokite automatizuoto analizavimo pranašumais apdorodami savo dokumentą. Greitas, paprastas ir tikslus. Pabandykite:

Būkite kantrūs, nes užklausos apdorojimas gali užtrukti nuo kelių iki daugiau nei 10 sekundžių.

Automatinis dokumento laukų aptikimas

Mūsų analizatoriai protingai atpažįsta ir automatiškai aptinka unikalias lauko reikšmes iš įkeltų dokumentų.

Problema
In document management, extracting specific data from diverse document types can be a laborious and error-prone process. Manual data extraction from documents is time-consuming and prone to inaccuracies and inconsistencies.
Sprendimas
Our Document Fields Parsing service utilizes cutting-edge Large Language Models (LLMs) to tackle document data extraction challenges. Through advanced natural language processing, we provide a precise and efficient method to extract specific information from various document sources.
API
Try our API for Document Fields Parsing and revolutionize your document management processes, leaving manual data extraction in the past and embracing the future of automated, accurate data retrieval.

Dokumento kalbos atpažinimas

Aptikti nuskaitytų arba spausdintų dokumentų, vaizdų ir PDF failų kalbą.

Problema
In a multilingual world, understanding the language of text content is essential for effective communication and processing. Manually identifying the language of documents can be time-consuming and error-prone.
Sprendimas
Our Language Detection service offers an automated solution to the challenge of identifying document languages. With advanced algorithms, it accurately and quickly detects the language of text content, saving time and ensuring language-specific processing.
API
Experience the efficiency of our Language Detection service by integrating our REST API into your applications. Our API provides a simple way to incorporate language detection capabilities, ensuring language-specific processing and enhancing the user experience.

Optinio ženklų atpažinimas (OCR)

Konvertuokite nuskaitytus arba spausdintus dokumentus, įskaitant vaizdus ir PDF failus, į mašininio skaitymo tekstą.

Problema
Manually transcribing data from physical documents is time-consuming and error-prone, making it a significant challenge in our digital world.
Sprendimas
Our OCR service uses advanced technology to accurately convert printed and handwritten text into digital content, saving time and ensuring data accuracy.
API
Integrate our user-friendly REST API to easily extract text from documents in your software or applications. Experience fast, secure, and reliable text recognition with our comprehensive support.

Integravimas ir automatizavimas

Mūsų dokumentų analizatorius galima integruoti į esamas programinės įrangos sistemas ar darbo procesus.

Integration and Automation
Take advantage of our seamless integration with mobile applications. By incorporating our Document Fields Parsing API, Language Detection service, and OCR technology, your mobile app users can effortlessly scan and extract data from various documents, eliminating the need for manual data entry. Improve user productivity and streamline document management on the go.
REST API Services
Our REST API services provide a flexible and user-friendly way to access our powerful document processing capabilities. Whether you're looking to extract specific data fields, identify document languages, or perform OCR on scanned documents, our REST APIs make it easy to integrate these features into your software or applications. Enjoy the benefits of automated document processing and enhance the efficiency of your workflows.
Webhooks for Parsed Document Data
With our Webhooks integration, you can receive parsed document data in real-time and have it sent directly to your HTTP endpoint. This feature ensures that the extracted information is seamlessly incorporated into your existing systems and processes. Say goodbye to manual data entry and welcome a more automated and streamlined approach to document management.

Parse Documents

Transformuokite dokumentų apdorojimo procesą su pažangia, AI varomą duomenų ištraukimo sistema, padedančia priimti protingesnius sprendimus.